Ostalo

Ostalo

Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju- pčelar/ka.

Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju- specijalist/ica zaštite na radu.

Program osposobljavanja za obavljanje poslova u zanimanju- dadilja.

Folklorni ples i glazba važan su dio kulture svakoga naroda. Prenošenjem tradicije „s koljena na koljeno“, mlađi naraštaji mogu spoznati kako se prije živjelo, odnosno koliki značaj je ekada imala glazba i ples.

AutoCAD je alat za 2D i 3D konstruiranje i crtanje opće namjene te je radi sveobuhvatnosti i velikog broja mogućnosti jednako primjenjiv u svim tehničkim strukama.

Današnje okruženje zahtijeva od svakog pojedinca informatičku pismenost. Korištenje računala u svakodnevnom radu nam olakšava svakodnevnicu i poslovne obaveze.

Bravar je jedno od starijih i osnovnih zanimanja metalske struke. Njihova je zajednička karakteristika ponajprije ručna obrada metala.

 

SVRHA SEMINARA:

Konflikti su prisutni u svim segmentima života, pa tako i u poslovnom okruženju. Ciljevi, interesi i mišljenja se uvijek ne poklapaju što dovodi do konflikata u organizacijama. Konflikt treba riješiti, a ne izbjegavati, a najbolji način rješavanja konflikta je suradnjom i kompromisom.

SVRHA SEMINARA:

Timski rad je pokretač uspjeha svake organizacije. U timu svaki pojedinac unosi svoju osobnost i svoje kompetencije, a koje bi trebale biti usmjerene prema zajedničkom rješavanju postavljenih zadatka odnosno ciljeva. Što je zajednički rad čvršći, radni učinak je bolji.

SVRHA SEMINARA:

Ljudski faktor igra ključnu ulogu u promoviranju, prodaji i/ili pružanju usluga. Visoka razina komunikacijskih i vještina kod djelatnika ne samo da je potrebna u cilju povećanja prodaje i unapređenja kvalitete usluge, već je dio cjelokupne slike branda određene kuće.

Na osnovu Potvrde o uspješno položenom ispitu, korisnici sredstava za zaštitu bilja dobit će Iskaznicu te će,  uz predočenje iste moći nesmetano kupovati i primjenjivati sredstva za zaštitu bilja. Naime, sredstva za zaštitu bilja u poljo-ljekarnama ubuduće se neće moći kupiti bez posebne iskaznice tj. rješenja koja će poljoprivredni proizvođači dobiti nakon završene edukacije.

Učilište Virtus – Ustanova za obrazovanje odraslih temeljem Ovlaštenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske (Klasa: 351-01/15-01/1190, Urbroj: 517-06-3-2-15-7) provodi program Izobrazbe o gospodarenju otpadom.

Nafta je, po trenutnom poimanju tehnologije i napretka, pogonsko gorivo razvoja naše civilizacije. Često slušamo objave cijena barela nafte koje konstantno variraju i mijenjaju tržište tako da i naš individualni razvoj kao jedinki isto uvelike ovisi o crnom zlatu

Učilište VIRTUS u suradnji s ovlaštenom tvrtkom ALFA ATEST d.o.o. organizira osposobljavanja za rad na siguran način i zaštitu od požara.

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga