Besplatna obrazovanja

Besplatna obrazovanja

Besplatno pohađajte programe osposobljavanja ili usavršavanja!

Za besplatno obrazovanje se mogu prijaviti sve zaposlene i nezaposlene osobe.

Programi su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuju u e-radnu knjižicu.

Integracija informacijske tehnologije neizostavan je dio u današnjem poslovanju. Informacijska tehnologija je tehnologija koja koristi računala za prikupljanje, obradu, pohranu, zaštitu i prijenos informacija. Terminu IT pridružene su komunikacijske tehnologije jer je danas rad bez računala nezamisliv u poslovanju.

Viličari su vozila konstruirana za prijevoz teške i krupne robe. Njihova je uloga gotovo nezamjenjiva u većini proizvodnih procesa a prednosti su lakoća upravljanja, sigurnost pri radu, jednostavnost održavanja i visoka nosivost. Viličari su neophodni za brzo i sigurno podizanje, premještanje i skladištenje tereta uključujući horizontalno rukovanje, slaganje / uzimanje i utovar / istovar. Rukovatelj viličarom mora imati dobru koordinaciju, mora biti sposoban ocijeniti težinu i udaljenost, te raditi sigurno i pouzdano.

Ovim programom polaznik samostalno napiše, testira i dokumentira program u zadanom programskom jeziku i razvojnoj okolini, također i izrađuje razne vrste računalnih programa koje programski povezuje s bazom podataka. 

 

Ovim programom usavršite Vašu komunikaciju sa poslovnim partnerima I suradnicima koristeći kompetencije iz programa kao što su primjena pravilnog bontona u komunikaciji, komuniciranje unutar malih I srednjih poduzeća na svim organizacijskim razinama, poznavanje osnove informatičke pismenosti u poslovnom komuniciranju.

Viličari su grupa industrijskih vozila ili transportnih sredstava koji služe za podizanje i spuštanje, prijevoz te pretovar paletiziranog i nepaletiziranog materijala, a njihova glavna zadaća je obavljanje manipulativnih operacija s teretom. Potreba za viličarima danas je sve veća i oni su nezaobilazni dio u sustavima rukovanja materijalom.

Gospodarenje otpadom odnosi se na skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada. Podrazumijeva skup aktivnosti, odluka i mjera usmjerenih na sprječavanje nastanka otpada, smanjivanje količine otpada i njegovoga štetnog utjecaja na okoliš. Gospodarenje otpadom mora se provoditi na način da se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje i bez uporabe postupaka i načina koji bi mogli štetiti okolišu.

Dizalica topline je ekološki prihvatljiv sustav grijanja koji za grijanje koristi toplinu iz okolnog zraka, zemlje ili podzemne vode. Za razliku od ostalih sustava grijanja, dizalica topline neovisi o fosilnim gorivima zahvaljujući upotrebi besplatne okolišne topline. Dizalice topline su jedan od najekonomičnijih, učinkovitijih te ekološki prihvatljivih sustava grijanja.

Sigurnost informacijskog sustava je područje informacijske sigurnosti u okviru kojeg se utvrđuju mjere i standardi informacijske sigurnosti. Informacijski sustavi su iznimno dinamični te stalno podložni promjenama stoga je potrebno kontinuirano mijenjati, nadopunjavati i unaprjeđivati sigurnosne mjere kako bi se informacijski rizici zadržali na prihvatljivim razinama.

Klijentski operacijski sustav (OS) softver je koji omogućuje računalnom hardveru interakciju i rad s računalnim softverom za izvršavanje određenih radnji. Neki od najpoznatijih operacijskih sustava za klijentska računala uključuju Windows, Linux, Mac i Android.

Web programiranje odnosi se na cjelokupan razvoj neke web stranice ili aplikacije, a programeri obavljaju posao pisanja i održavanja kodnih naredbi koje računalo izvršava. Njihov je zadatak podignuti web stranicu na internet, povezati ju na bazu podataka, kreirati web servise, kreirati razne web aplikacije i sl. Zahvaljujući ubrzanom razvoju interneta u današnjem svijetu, jasno je da se javlja povećana potreba za educiranim kadrom u ovom području. 

Ovaj program obrazovanja namijenjen je svima koji žele steći suvremena znanja i vještine korištenja digitalnih medija u svrhu poslovanja.

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga