Jednostavni poslovi u zanimanju bravar

Bravar je jedno od starijih i osnovnih zanimanja metalske struke. Njihova je zajednička karakteristika ponajprije ručna obrada metala.

 

Da bi obavio svoj posao, bravar mora poznavati svojstva i načine obrade različitih metala, mora znati očitavati tehničke nacrte, a često ih i sam izrađivati. Osim metala, bravari moraju poznavati i plastične materijale, njihova svojstva i primjenu.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar donosi se zbog interesa polaznika da steknu nove ili formaliziraju ranije stečene kompetencije u svrhu unaprjeđenja poslovanja unutar mehanizirane proizvodnje ili obrtničke radionice.

Stečena znanja i vještine polaznicima će omogućiti prilagodbu potrebama tržišta rada odnosno veću zapošljivost u području metalurgije, strojarstva, brodogradnje te završnih radova u građevinarstvu.

 

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju bravar mogu se upisati osobe s najmanje:

-    završenom osnovnom školom

-    navršenih 18 godina

-    liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova bravara.

 

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 Pripremiti radno mjesto te potreban materijal i alat za obavljanje radnog zadatka

  1. Primijeniti jednostavne tehničke crteže i drugu tehničko-tehnološku dokumentaciju
  2. Rukovati odgovarajućim alatima, materijalima i pomoćnim sredstvima za bravarske radove
  3. Izraditi dijelove bravarske konstrukcije ručnim alatima i jednostavnim strojevima
  4. Montirati jednostavne metalne konstrukcije
  5. Održavati alate, pribor i naprave za bravarske radove
  6. Primijeniti pravila sigurnosti i zaštite na radu i poduzimati mjere za zaštitu okoliša

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu).

 

 

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga