Plinoinstalater/ka – prekvalifikacija

Odgojno-obrazovni program za zanimanje Plinoinstalater/ka ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja samostalno obavlja poslove u zanimanju plinoinstalater.

 

Tijekom obrazovanja polaznik će steći opća znanja i vještine iz općeobrazovnih nastavnih predmeta, te kompetencije vezane za komuniciranje na materinjem i stranom jeziku, te će steći teorijska i praktična znanja i vještina za obavljanje poslova plinoinstalatera.

 

Uvjeti za upis:

- završena srednja škole

- najmanje 17 godina starosti

- liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova plinoinstalatera/ke

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- usvojiti važnost organizacije rada i racionalnog korištenja energije

- upoznati osnovna svojstva, dobivanje i primjenu najvažnijih tehničkih materijala i medija

- izabrati i primijeniti alate i postupke obrade u izradi

- izvršavati radne zadatke na siguran način

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Svjedodžba o završnom radu za poslove plinoinstalatera/ke (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja te se upisuje u e-radnu knjižicu).

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga