Jednostavni poslovi u zanimanju fasader/ka

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju fasader/ka.

 

Uvjeti za upis:   

- završena osnovna škola

-18 godina starosti

-liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju fasader/ka

 

Kompetencije koje polaznik stječe:          

-razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih radova

-pripremiti i koristiti alat, pribor, jednostavne strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova

-sudjelovati u svim fazama izrade fasade na građevinskim objektima

-primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za jednostavne poslove u zanimanju fasader/ka (program je verificiran od strane Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta, te se upisuje u e-radnu knjižicu).

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga