Pomoćni/a krovopokrivač/ica

Vjerojatno najveći udio u građevnom materijalu pri gradnji modernih visokotehnoloških objekata čini armirani beton. Njegova zadaća je osigurati čvrstoću građevine, međutim još važnija osobina je da osigurava elastičnost cijele konstrukcije što posebno dolazi do izražaja prilikom potresa.

 

Uvjeti za upis:

- završena osnovna škola

- 18 godina starosti

- psihofizički zahtjevi: zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnog/e krovopokrivača/ice

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- usvojiti će temeljna znanja o materijalima koji se koriste pri radovima pomoćnog/e krovopokrivača/ice kao što su kamen, drvo, opeka, žbuka, beton

- upoznati se s alatima i strojevima koji se koriste pri krovopokrivačkim radovima

- savladati će temeljna znanja o pokrovima te o održavanju i pokrivanju krovova, te će se upoznati s pravilnim postupcima rada

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove pomoćnog/e krovopokrivača/ice (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu).

 

 

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga