Pomoćni/a parketar/ka

Osposobljavanjem za poslove pomoćnog parketara omogućavamo vam prenošenje potrebnih vještina i znanja, od strane stručnih predavača, kojima ćete uspješno savladati tehnologiju rada potrebnu za ovo zanimanje.

 

Uvjeti za upis:

- završena osnovna škola

- 18 godina starosti

- psihofizički zahtjevi: zdravstveno uvjerenje o tjelesnoj i psihičkoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnog/e parketara/ke

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- usvojiti će potrebna znanja o materijalima (drvo, karakteristike drva, dimenzije i trajnost drva, zaštita drva) koji se koriste prilikom obavljanja poslova pomoćnog/e parketara/ke

- upoznati će i naučiti rukovati alatima (pila, cirkular) i priborom koji se koristi pri radovima

- svladati će postupke izvedbe (polaganje, popravak, struganje, lakiranje), pripreme, upotrebe, načina pripreme

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o osposobljavanju za poslove pomoćnog/e parketara/ke (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu).

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga