Vođa smjene hidroelektrane, vođa bloka termoelektrane, vodeći operater i operater u komandi lanca hidroelektrana, voditelj energetskog objekta

Stručno osposobljavanje za samostalno rukovanje agregatima svih vrsta i jačina čija ukupna snaga prelazi 5 MW, pregled i vođenje pogonske dokumentacije i plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora i sinkronizacija s električnom mrežom, nadzor vodostaja i preljev viška vode, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja te sigurne provedbe velikih vodnih valova.

 

VOĐA SMJENE TERMOELEKTRANE, VOĐA BLOKA TERMOELEKTRANE

 

Uvjeti za upis:

- radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja i Strojara parnih turbina i/ili Strojara plinskih turbina, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku, ili

- radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitima za poslove Strojara kotla i/ili Strojara kotlovskog postrojenja i Strojara parnih turbina i/ili Strojara plinskih turbina, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku

 

VOĐA SMJENE HIDROELEKTRANE, VODEĆI OPERATER I OPERATER U KOMANDI LANCA HIDROELEKTRANA

 

Uvjeti za upis:

- radnik s visokim stručnim obrazovanjem, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog ili strojarskog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara hidroturbina i/ili Uklopničar u elektroenergetskom sustavu, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku, ili

- radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara hidroturbina i/ili Uklopničara u elektroenergetskom sustavu, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku

 

VODITELJ ENERGETSKOG OBJEKTA

 

Uvjeti za upis:

- radnik s visokom stručnom spremom, magistar inženjer – diplomski studij u trajanju pet godina (VII. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara pogona obnovljivih izvora ili Strojara energetskog postrojenja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku, ili

- radnik s visokom stručnom spremom, prvostupnik (baccalaureus) inženjer – dodiplomski studij u trajanju tri (četiri) godine (VI. stupanj obrazovanja) elektrotehničkog, strojarskog ili kemijsko-tehnološkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara pogona obnovljivih izvora ili Strojara energetskog postrojenja, s najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku, ili

- radnik sa srednjom stručnom spremom – (IV. stupanj obrazovanja) četverogodišnji nastavni program, srednja tehnička škola strojarskog ili elektrotehničkog usmjerenja, s prethodno položenim stručnim ispitom za poslove Strojara pogona obnovljivih izvora ili Strojara energetskog postrojenja, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima u vezi s proizvodnjom, prijenosom ili distribucijom električne ili toplinske energije, ako je nakon osposobljavanja uspješno obavio provjeru znanja (Stručni ispit) prema Pravilniku

 

Radni zadatci:

- samostalno rukovanje postrojenjima svih vrsta čija ukupna instalirana snaga prelazi 5 MW, pregled i vođenje pogonske dokumentacije i plana uklopnih manipulacija, pobuđivanje generatora i sinkronizacija s električnom mrežom, nadzor vodostaja i preljev viška vode, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, te sigurna provedba velikih vodnih valova

 

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga