Izobrazba za održivu uporabu pesticida

Na osnovu Potvrde o uspješno položenom ispitu, korisnici sredstava za zaštitu bilja dobit će Iskaznicu te će,  uz predočenje iste moći nesmetano kupovati i primjenjivati sredstva za zaštitu bilja. Naime, sredstva za zaštitu bilja u poljo-ljekarnama ubuduće se neće moći kupiti bez posebne iskaznice tj. rješenja koja će poljoprivredni proizvođači dobiti nakon završene edukacije.

 

Uvjeti za upis modula za profesionalne korisnike:

- završena osnovna škola

- 18 godina starosti

Iznimno od odredbe stavka 5. čl. 11. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida za profesionalnu primjenu se može prijaviti osoba:

- za profesionalnog korisnika kao odgovornu osobu s najmanje završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke i ako ima odslušano i položeno najmanje 150 sati modula iz zaštite bilja

- za profesionalnog korisnika – zaposlenika/radnika za poslove uporabe sredstava za zaštitu bilja koji su namijenjeni za profesionalnu primjenu i s najmanje završenom srednjom stručnom spremom poljoprivrednog ili šumarskog smjera koji je odslušao predmete iz zaštite bilja

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- poznavanje pojma sredstva zaštite bilja, podjele prema namjeni, mjestu i vremenu primjene te osnovnih pravila sigurne uporabe sredstva zaštite bilja

- poznavanje opasnosti i rizika koje sa sobom donosi primjena sredstva zaštite bilja te razlikovanje odgovarajućih sigurnosnih mjera pri radu s pesticidima

- priprema, korištenje i održavanje uređaja za zaštitu bilja

 

Uvjeti za upis modula za savjetnike:

- završen stručni studij agronomske ili šumarske struke

- odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja

Iznimno od odredbe stavka 7. čl. 11. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida za modul savjetnika može se prijaviti osoba:

- završene srednje stručne spreme poljoprivrednog ili šumarskog smjera koja je odslušala predmete iz zaštite bilja za poslove savjetnika-prodavača

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- poznavanje opasnosti i rizika koje sa sobom donosi primjena sredstva zaštite bilja te razlikovanje odgovarajućih sigurnosnih mjera pri radu s pesticidima. Demonstriranje mjera za smanjenje rizika

- poznavanje utjecaja primjene sredstva zaštite bilja na zagađenje voda i mjera za smanjenje rizika od onečišćenja okoliša pesticidima

- poznavanje pojma rezistentnosti štetnih organizama i postupaka pojave rezistentnosti štetnih organizama na sredstva zaštite bilja

 

Uvjeti za upis modula za distributera kao zaposlenika/radnika:

- završena četverogodišnja srednja škola

- 18 godina starosti

 

Uvjeti za upis modula za distributera kao odgovorne osobe:

- završen stručni studij agronomske ili šumarske struke

- odslušano i položeno najmanje 90 sati modula iz zaštite bilja

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- poznavanje razloga postojanja zakonskih propisa u zaštiti bilja te izdvajanje najvažnijih propisa koji se odnose na način sredstva zaštite bilja

- poznavanje neciljanih organizama, mjera kojima sprječavamo neželjeno djelovanje sredstva zaštite bilja na neciljane organizme te rizike za pojedine skupine neciljanih organizama

- poznavanje razlika između uređaja za zaštitu bilja s gledišta primjenjivosti u različitim uvjetima poljoprivredne proizvodnje. Priprema, korištenje i održavanje uređaja za zaštitu bilja

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Potvrda o položenom ispitu.

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga