Samostalni/a računovođa/tkinja

Obzirom na to da je računovođa kao zvanje trenutno deficitarno na tržištu rada u RH, a uistinu je izuzetno bitno za poslovanje svih poslovnih subjekata organiziramo upise u program usavršavanja za samostalnog/u knjigovođu/tkinju.

 Sam program je koncipiran na način da polaznika usavršava za djelotvorno vođenje svih poslovnih knjiga uz primjenu računalnog softvera za računovodstvo te za sastavljanje svih financijskih izvještaja, od godišnjih financijskih izvješća do izvješća za potrebe podnošenja poreznoj upravi i drugim relevantnim institucijama.

 

Polaznici koji završe program usavršavanja biti će sposobni:

-       primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)

-       usporediti efekte primjene računovodstvenih alternativa na iskazane pozicije financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)

-       odabrati najpovoljnije računovodstvene politike koje osiguravaju pouzdan i ispravan prikaz pozicija financijskog položaja (imovina, kapital i obveze) i financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)

-       sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit

-       koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga.

 

Uvjeti za upis:

- završena četverogodišnja srednja škola za zanimanje ekonomist/ica ili komercijalist/ica

ili

- završena bilo koja četverogodišnja srednja škola i najmanje dvije godine radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja)

- 18 godina starosti

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- primijeniti određene računovodstvene politike u priznavanju, vrednovanju i naknadnom mjerenju pozicija financijskog položaja (dugotrajna i kratkotrajna imovina, kapital i obveze) te financijske uspješnosti (prihodi, rashodi, financijski rezultat)

- sintetizirati informacije iz računovodstvenih evidencija u financijske izvještaje i izraditi godišnju prijavu poreza na dobit

- koristiti računovodstvene aplikacije za vođenje poslovnih knjiga

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o usavršavanju za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te se upisuje u e-radnu knjižicu).

 

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga