Objektno orijentirano programiranje

Objektno orijentirano programiranje ili kraće OOP jedan je od mogućih pristupa programiranju računala. Za razliku od ostalih pristupa u kojima je težište na akcijama koje se vrše na podatkovnim strukturama, težište OOP-a je na projektiranju aplikacije kao skupa objekata koji izmjenjuju poruke između sebe.

Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje provodi se u trajanju od 225 sati, uz mogućnost izvođenja teorijskog dijela programa na daljinu u realnom vremenu.

Program obrazovanja sadrži jedan modul:

1. Objektno orijentirano programiranje

Cilj modula je polaznicima omogućiti stjecanje kompetencija osnovnih načela objektno orijentiranog programiranja (enkapsulacija, nasljeđivanje, kreiranje instanci, obrada grešaka, agregiranje), osnovnih (prozor stolne aplikacije, pretplata i obrađivanje događaja, osnovne i kontejnerske kontrole) i naprednih tehnika izrade stolnih aplikacija (validacija korisničkog unosa, prikaz podataka u gridu) rješavanjem problemskih i projektnih zadataka.

 

Uvjeti za upis:

- završena trogodišnja srednja škola

 

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

- odabrati odgovarajuće standardizirane algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema

- osmišljavati vlastite algoritme za rješavanje jednostavnijih programskih i/ili sklopovskih problema

- odabrati programsku paradigmu za izradu algoritama

- izraditi korisničko sučelje manje razine složenosti

- izraditi i povezati jednostavne poslovne procese unutar programskog sustava

 

Nakon što je polaznik zadovoljio na završnoj provjeri, izdaje mu se Uvjerenje o usavršavanju za stjecanje mikrokvalifikacije objektno orijentirano programiranje (program je verificiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja).

Potražite nas na društvenim mrežama

 

 

Kontaktirajte nas

Poljička cesta 32, 21000 Split

tel: +385 21 410 018

fax: +385 21 410 019

e-mail: info@uciliste-virtus.hr

www.uciliste-virtus.hr

 

Pridružite se našoj zajednici

Primajte obavijesti vezane za naše Učilište.
Copyright © 2018 Učilište Virtus. All Rights Reserved.

Pretraga